Skip to main content

Privacy-Beleid

Gegevensbescherming is belangrijk voor ons en wij hechten veel belang aan de bescherming van uw gegevens en uw privacy. Hieronder willen we u laten zien welke gegevens we verwerken, wanneer, voor welk doel en op welke wettelijke basis.

In overeenstemming met onze informatieverplichtingen op grond van de Basic Data Protection Ordinance (DS-GVO), de Federal Data Protection Act (BDSG) en de Telemedia Act (TMG) moet dit u een zo goed mogelijk inzicht geven in de functie van de door ons aangeboden diensten en de manier waarop de bescherming van uw persoonlijke gegevens wordt gewaarborgd.

1. Verantwoordelijke persoon

is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 4 nr. 7 van de ODVG :

schwa-medico Medical Devices Marketing Company mbH

Wetzlarer Strasse 41-4335630 
Ehringshausen
Allemagne

Directeur-generaal: Dr. iur. Roger Pierenkemper

Telefoon: +49 6443 8333 - 0
Fax: +49 6443 8333 - 155
E-Mail: info [at] schwa-medico.de (info[at]schwa-medico[dot]de)

2. Contactpersoon voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en over uw rechten op het gebied van gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen:

schwa-medico Medizinische Apparate Vertriebsgesellschaft mbH- 
Service juridique et protection des données
-Wetzlarer Straße 41-4335630 
Ehringshausen
Allemagne

Gegevensbeschermingsfunctionaris: Sibylle Wirth

Fax: +49 6443 8333 - 136
E-Mail: datenschutz [at] schwa-medico.de (datenschutz[at]schwa-medico[dot]de)

3. Wat zijn de persoonlijke gegevens?

Volgens artikel 4, lid 1, van de DS-GVO zijn persoonsgegevens alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door associatie met een identificatiecode zoals naam, klantnummer, locatiegegevens, online identificatie of andere kenmerken. In de DS-GVO worden deze personen "betrokkenen" genoemd. Nadere informatie hierover is te vinden in artikel 4 nr. 1 van de DS-GVO.

4. Gegevens die bij een bezoek aan deze site worden verstrekt

4.1 Hosting en logbestanden
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt onze webserver automatisch gegevens en informatie van het systeem van uw apparaat en slaat deze op in serverlogbestanden. Deze gegevens worden automatisch overgedragen door uw browser wanneer u onze website oproept:
●    Tijdstempel van de oproeppagina op verzoek aan de webserver
●    URL van de bezochte webpagina
●    Type en versie van de browser die u gebruikt
●    het besturingssysteem dat door uw browser naar ons wordt verzonden
●    Het IP-adres van uw computer wordt gemaskeerd, d.w.z. de laatste byte wordt op nul gezet.
Het doel van deze behandeling is om onze site toegankelijk te maken vanaf het apparaat dat u gebruikt en om de best mogelijke presentatie mogelijk te maken door deze aan te passen. Daarnaast gebruiken we deze gegevens voor de optimalisatie van de website en om de veiligheid van het systeem te waarborgen. Een evaluatie van deze gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats.
De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de DS-GVO. We hebben er een legitiem belang bij om u een website te presenteren die geoptimaliseerd is voor uw browser en om de communicatie tussen onze server en uw eindapparaat mogelijk te maken. Dit laatste vereist met name de verwerking van uw IP-adres.
De gegevens worden 10 dagen bewaard, de oude logboeken worden automatisch overschreven.
De ontvanger van de gegevens is onze serverhost, die voor ons werkt in het kader van een overeenkomst over bestelgegevens:

Platform.sh GmbH
Marienstr. 90 
50825 Keulen-Duitsland

Meer informatie over gegevensbescherming op Platform.sh is beschikbaar op https://platform.sh/privacy-policy/.
Je hebt het recht om bezwaar te maken. U kunt dit recht doen gelden door gebruik te maken van de contactgegevens van ons bedrijf.

4.2 Content Delivery Network (CDN)
Voor de best mogelijke beschikbaarheid van deze website maken wij gebruik van de dienst CDN Fastly. CDN Fastly exploiteert wereldwijde servers voor de distributie van het verkeer, wat een snelle en veilige levering van deze website mogelijk maakt (Content Delivery Network). Het is verbonden met onze webhost via DNS. Technisch gezien wordt de informatiestroom tussen uw browser en onze website via het Fastly-netwerk geleid. Dit zorgt voor een snelle beschikbaarheid van de site en het filteren van kwaadaardig verkeer door middel van verkeersanalyses. Maakt snel gebruik van cookies of andere technologieën om internetgebruikers te herkennen. Het heeft geen zin om verder te gaan dan het beschreven doel.
De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de DS-GVO. Wij hebben er een legitiem belang bij om onze website zo snel, accuraat en veilig mogelijk beschikbaar te stellen.
De ontvanger van de gegevens is de exploitant van het CDN, die voor ons werkt in het kader van een overeenkomst over bestelgegevens:

Fastly, Inc. 
475 Brannan St. #300
San Francisco, CA 94107
USA

Fastly, Inc. is Privacy Shield gecertificeerd. Ga voor meer informatie over veiligheid en privacy naar https://www.fastly.com/privacy.
Je hebt het recht om bezwaar te maken. U kunt dit recht doen gelden door gebruik te maken van de contactgegevens van ons bedrijf.

4.3 Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen om het gebruik van een website comfortabeler te maken. Dit kunnen functies zijn zoals het opslaan van instellingen of het herkennen van een apparaat door een gebruiker, en dit gebeurt door middel van een cookie-ID. Cookies helpen ons om een zo gebruiksvriendelijk en gepersonaliseerd mogelijk online aanbod te ontwerpen voor u als bezoeker van de website. We gebruiken zowel onze eigen cookies als die van derden. 
U heeft de mogelijkheid om de instellingen van deze cookies te allen tijde te configureren. U kunt de configuratie van cookies in uw browserinstellingen beperken, deze volledig blokkeren of voorzien in het automatisch verwijderen van cookies wanneer het browservenster wordt gesloten. Daarnaast kunt u de cookie-configuratie ook instellen via het pop-upvenster in het onderste gedeelte van de pagina. We maken een onderscheid tussen de volgende categorieën van cookies:
●    Technisch noodzakelijke cookies: ze zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website. Wij gebruiken ze overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c), van de OGIV.
●    Cookies voor analyse: meten de omvang van ons eigen aanbod en dienen om dit te optimaliseren in overeenstemming met art. 6 lid 1 laat. a) DS-GVO.
●    Cookies voor marketingdoeleinden (momenteel niet geïmplementeerd): ze stellen ons in staat om reclame te maken voor onze diensten door middel van op interesse gebaseerde advertenties. Deze optie moet worden goedgekeurd en wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de GSDO.

5. Onze diensten op deze pagina

5.1 Contactformulier
Er is een contactformulier op onze website. U kunt dit formulier gebruiken om elektronisch contact met ons op te nemen. Als u via dit formulier contact met ons opneemt, worden de in de invoervelden ingevulde gegevens door ons verwerkt en bevatten ze de volgende informatie:
●    Groeten
●    Naam en achternaam
●    Indien van toepassing, de aansluiting van uw bedrijf
●    Contactgegevens (telefoon, e-mail)
●    Klant categorie
●    Informatie die u invoert onder "Bericht".
Wanneer u het formulier indient, worden ook uw IP-adres (zie "Logbestanden") en het tijdstip van indiening geregistreerd.
Verplichte en vrijwillige informatie wordt door ons op dezelfde manier behandeld. Verplichte gegevens zijn nodig om contact met u op te kunnen nemen en uw verzoek te kunnen verwerken.
De verwerking van persoonsgegevens in het kader van verplichte en vrijwillige informatie is bedoeld om het contactverzoek te verwerken en om contact met u te kunnen opnemen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de door u in het kader van het contact verstrekte persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder b), van de ODGV.
Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens tijdens de verzending dient om misbruik van ons contactformulier te voorkomen. De wettelijke basis is ons legitiem belang volgens art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO om misbruik van het contactformulier te voorkomen of om een feit te kunnen bewijzen.
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
De ontvanger van de gegevens is onze mailhost, die voor ons werkt in het kader van een overeenkomst over de bestelgegevens. 

5.2 Hoe kunt u contact met ons opnemen?
U kunt contact met ons opnemen per post, telefoon, fax of e-mail. Afhankelijk van de gegevens die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, nemen we contact met u op per telefoon, fax of e-mail, we bellen u terug of schrijven u.
●    Als u per post contact met ons opneemt, kunnen wij met name gegevens verwerken met betrekking tot uw adres (bijv. naam, voornaam, straat, plaats, postcode), de datum en het tijdstip van ontvangst van de brief en de gegevens die voortvloeien uit uw brief zelf.
●    Als u telefonisch contact met ons opneemt, verwerken wij uw telefoonnummer en, indien nodig, uw naam, e-mailadres, tijdstip van bellen en de gegevens van uw aanvraag.
●    Als u per fax contact met ons opneemt, worden het faxnummer of de identificatie van de afzender en de gegevens die uit de fax voortvloeien, verwerkt.
●    Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail, worden uw e-mailadres, het tijdstip van de e-mail en de gegevens die voortvloeien uit de tekst van het bericht (en eventuele bijlagen) verwerkt.
Het doel van de verwerking van bovengenoemde gegevens is het verwerken van de contactaanvraag en het kunnen contacteren van de persoon die de aanvraag doet om deze te beantwoorden. 
De rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de ODASG. Het is in ons legitiem belang om u de mogelijkheid te bieden te allen tijde contact met ons op te nemen en uw vragen te beantwoorden.
Persoonsgegevens worden verwerkt voor zolang als nodig is voor het verwerken van de contactaanvraag en zullen worden ontvangen of verwerkt door de volgende bedrijven:

Mail Hoster (Microsoft Azure)
Na het versturen van het contactformulier of uw e-mail wordt deze door onze mailhost ontvangen en verwerkt. Deze gastheer werkt voor ons in het kader van een overeenkomst over de bestelgegevens.

Microsoft Ireland Operations Limited
South County Business Park, Leopardstown
Dublin 18
Irland

Voor meer informatie over privacy bij Microsoft, klik op de volgende link: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Customer Relationship Management ("CRM") Hubspot
Wij gebruiken Hubspot CRM als interface tussen kantoorpersoneel en verkoop om de zorgen van onze klanten zo efficiënt en doelgericht mogelijk aan te pakken. Vragen die ons per e-mail of via het contactformulier worden toegestuurd, worden door Hubspot behandeld en onze medewerkers reageren daarop. Zij werken voor ons in het kader van een overeenkomst over bestelgegevens.

HubSpot Ireland Limited
Rez-de-chaussée, Two Dockland Central
Guild Street, Dublin 1
Irland

Voor meer informatie over het privacybeleid van HubSpot kunt u deze link volgen: https://legal.hubspot.com/privacy-policy. 

Zakenpartner
Afhankelijk van het type en de inhoud van uw contactpersoon behouden wij ons het recht voor om uw verzoek door te sturen naar onze zakenpartners. Deze overdracht van uw gegevens is gebaseerd op "openbaarmaking door middel van overdracht" in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van DS-GVO, waarvan u op de hoogte wordt gesteld wanneer u het contactformulier op de website verzendt:

Johnson Health Tech. GmbH 
Europaallee 51 
D-50226 Frechen-Duitsland

De daaruit voortvloeiende informatieverplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming bij "Johnson Health Tech. GmbH" kan worden bekeken op https://www.johnsonhealthtech.com/de/deu/privacy-policy.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking en overdracht van gegevens. U kunt dit recht doen gelden door gebruik te maken van de contactgegevens die voor ons bedrijf zijn opgegeven, evenals wanneer uw gegevens worden doorgegeven aan onze handelspartners als gevolg van "openbaarmaking door middel van doorgifte".

6. Geïntegreerde diensten op deze site

6.1 Google-services
Op deze website maken we gebruik van verschillende diensten die worden aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 
Door de integratie van Google-services kan Google informatie verzamelen en verwerken die persoonlijke gegevens kan bevatten. Het kan niet worden uitgesloten dat Google deze informatie ook doorgeeft aan servers in derde landen.
De certificering van het Privacy Shield geeft aan dat Google zich inzet voor de naleving van het EU-VS-privacy-raamwerk en het Zwitsers-Amerikaanse privacy-raamwerk. Dit geldt voor het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens uit de EU-lidstaten en Zwitserland. Google, met inbegrip van Google LLC en haar volledige dochterondernemingen in de Verenigde Staten, heeft verklaard dat zij zich zal houden aan de Privacy Principles. 
●    U vindt de vermelding voor het privacycertificaat onder de volgende link: https://www.privacyshield.gov/list.
●    Informatie over de naleving van Google is te vinden op de volgende link: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
We kunnen geen invloed uitoefenen op de gegevens die Google daadwerkelijk verzamelt, verwerkt en opslaat. Google verklaart zelf dat het onder andere de volgende informatie (inclusief persoonlijke gegevens) verwerkt:
●    Protocolgegevens, inclusief IP-adres
●    Locatie-informatie
●    Unieke toepassingsnummers
●    Cookies en soortgelijke technologieën.
Als u bent aangemeld bij uw Google-account, kan Google de verwerkte informatie toevoegen aan uw account en deze als persoonlijke informatie behandelen. Dit is afhankelijk van uw accountinstellingen, inclusief https://www.google.de/policies/privacy/partners.
U kunt voorkomen dat deze informatie direct wordt toegevoegd door u af te melden bij uw Google-account of door uw accountinstellingen te wijzigen. U kunt ook uw cookie-instellingen wijzigen (cookies verwijderen, cookies blokkeren, enz.). Voor meer informatie en instructies, zie de sectie "Cookies".
●    Informatie over het privacybeleid van Google is beschikbaar op de volgende link: https://www.google.com/policies/privacy/.
●    Informatie over uw privacy-instellingen vindt u bij Google op https://privacy.google.com/take-control.html.

Google Ads (voorheen AdWords)
Deze website maakt gebruik van Google Ads (voorheen AdWords) en, als onderdeel van Google AdWords, Conversion Tracking, een online reclamedienst van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Ads en Google Conversion Tracking is een analyseservice van Google. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een "cookie" (een tekstbestand) op uw apparaat opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om de pagina's die u op onze website bezoekt te analyseren. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen. Deze informatie kan worden opgeslagen op servers in de VS of in derde landen. Na 30 dagen verliezen deze cookies hun geldigheid. Gedurende deze periode kunnen Google en wij herkennen wanneer u op een van onze advertenties heeft geklikt en naar onze website bent overgezet. Aangezien elke bezoeker van de site een individueel cookie ontvangt, kunnen cookies worden getraceerd door de webpagina's die door Adwords-klanten worden bezocht, maar u kunt deze mogelijkheid beperken door uw cookiebeleid te wijzigen. Zie de sectie "Cookies" voor meer informatie.
●    Voor meer informatie over Google's Privacy Shield certificering, zie de inleiding van deze sectie hierboven.
●    Informatie over het privacybeleid van Google is beschikbaar op de volgende link: www.google.com/policies/privacy/.
●    Informatie over de privacy-instellingen van Google vindt u op https://privacy.google.com/take-control.html.
De rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO.
Je hebt het recht om bezwaar te maken. U kunt dit recht doen gelden door gebruik te maken van de contactgegevens van ons bedrijf.

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics op onze website, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van het gebruik van de website die u bezoekt mogelijk maken. Google Analytics kan ook gebruik maken van "web beacons" (onzichtbare afbeeldingen). Deze webbakens maken het mogelijk om informatie zoals het bezoekersverkeer op de websites te evalueren. De door de cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van onze website (inclusief het IP-adres van de gebruiker) wordt naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen. Deze server kan zich in de VS of andere derde landen bevinden en kan ook worden overgedragen aan andere contractpartners van Google in overeenstemming met de Service Level Agreement (SLA) van Google.
Google verwerkt de volgende soorten gegevens: 
●    Online-identificatiemiddelen (inclusief cookie-identificatiemiddelen)
●    IP-adres
●    Apparaatidentificatiemiddelen
Gedetailleerde informatie over de verwerkte gegevens is beschikbaar op het volgende adres: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/#infocollect.
Wij gebruiken Google Analytics alleen met ingeschakelde IP-anonimisering ("anonymous IP"). Als gevolg daarvan wordt uw IP-adres door Google ingekort in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Een overdracht en verkorting van het IP-adres vindt alleen in uitzonderlijke gevallen plaats op een server van Google in de Verenigde Staten.
Daarnaast hebben we een contract met Google gesloten voor het gebruik van Google Analytics voor de verwerking van bestellingen (art. 28 DS-GVO). Google verwerkt de gegevens in opdracht van ons om het gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om gerelateerde diensten te leveren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.
De integratie van Google Analytics stelt ons in staat om het gedrag van gebruikers op onze website te analyseren, waardoor we ons aanbod gericht kunnen verbeteren. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hier beschreven is artikel 6, lid 1, onder a), van de ODASG. Google heeft het recht om gebruik te maken van onderaannemers voor de verwerking van bestellingen. Een lijst van deze onderaannemers is te vinden op https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/. De verwerkte informatie wordt bewaard zolang als nodig is voor het beschreven doel of als vereist door de wet.
●    Voor meer informatie over de verwerking van gegevens binnen Google Analytics verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
●    Informatie over de privacy-instellingen van Google vindt u op https://privacy.google.com/take-control.html.
Je hebt het recht om bezwaar te maken. U kunt dit recht doen gelden door gebruik te maken van de contactgegevens van ons bedrijf.
De verstrekking van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht en is niet noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent ook niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u het echter niet verstrekt, kan het zijn dat u onze website niet kunt gebruiken of dat u het niet in zijn geheel kunt gebruiken.

Google Tag Manager
We gebruiken de Google Tag Manager op onze website. De Google Tag Manager is een dienst van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
De Google Tag Manager stelt ons in staat om verschillende codes en diensten op onze website te integreren op een ordelijke en vereenvoudigde manier. De Google Tag Manager implementeert of scheidt tags. Google kan informatie (waaronder persoonlijke gegevens) verwerken. Het kan niet worden uitgesloten dat deze informatie wordt doorgegeven aan een server in de VS of in derde landen. Met name de volgende persoonlijke gegevens worden door de Google Tag Manager verwerkt:
●    Online-identificatiemiddelen (inclusief cookie-identificatiemiddelen)
●    IP-adres.
Gedetailleerde informatie over de integratie van Google Tag Manager is beschikbaar op de volgende link: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.
Daarnaast hebben we een contract met Google gesloten voor het gebruik van de Google Tag Manager voor de orderverwerking (art. 28 DS-GVO). Google verwerkt de gegevens namens ons om de gedeponeerde tags te activeren en de diensten op onze website weer te geven. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Als u afzonderlijke trackingservices hebt gedeactiveerd, blijft de deactivering van kracht voor alle geïntegreerde tracking-tags die via Google Tag Manager zijn geïntegreerd. Dit kan worden gedaan door gebruik te maken van de cookie opt-out optie of hulpmiddelen van derden.
Met de integratie van Google Tag Manager streven we naar een vereenvoudigde en duidelijke integratie van de verschillende diensten. Daarnaast optimaliseert de integratie van Google Tag Manager de laadtijden van de verschillende diensten.
De rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO.
De verwerkte informatie wordt zo lang bewaard als nodig is om het doel te bereiken of als vereist door de wet.
Je hebt het recht om bezwaar te maken. U kunt dit recht doen gelden door gebruik te maken van de contactgegevens van ons bedrijf.
De verstrekking van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht en is niet noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent ook niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u het echter niet verstrekt, kan het zijn dat u onze website niet kunt gebruiken of dat u het niet in zijn geheel kunt gebruiken.

Gebruik van YouTube
We gebruiken YouTube-video's en YouTube-plugins op onze website. YouTube is een dienst die wordt geleverd door YouTube LLC ("YouTube"), 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube LLC is een dochteronderneming van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
YouTube is geïntegreerd door de dienst in te bedden op onze website met behulp van "iFrames". Bij het laden van dit iFrame kunnen YouTube of Google informatie verzamelen en verwerken (inclusief persoonlijke gegevens). Het kan niet worden uitgesloten dat YouTube of Google de informatie ook overbrengt naar een server in een derde land.
Met de integratie van YouTube streven we ernaar om verschillende video's op onze website te kunnen presenteren, zodat u ze direct op onze site kunt bekijken.
De hier beschreven rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de DPA. Ons legitieme belang ligt in de voordelen die YouTube biedt via zijn platform. Door de integratie van externe video's via YouTube ontlasten we onze servers en verhogen we de laadsnelheid door automatisch verschillende afspeelkwaliteiten te bieden. Daarnaast hebben YouTube en Google een legitiem belang bij de (persoons)gegevens die worden verzameld om hun eigen diensten te verbeteren.
●    Meer gedetailleerde informatie is te vinden in de berichten over gegevensbescherming op YouTube of Google, die toegankelijk zijn via de volgende link: www.google.com/policies/privacy/.
●    Informatie over de privacy-instellingen van Google vindt u op https://privacy.google.com/take-control.html.
De verstrekking van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht en is niet noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent ook niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u het echter niet verstrekt, kan het zijn dat u onze website niet kunt gebruiken of dat u het niet in zijn geheel kunt gebruiken.

6.2 Facebook-diensten
Wij maken gebruik van verschillende Facebook-diensten op onze website. "Facebook" wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Pixel Facebook
Dankzij de Google Tag Manager hebben we Facebook-pixels op de website geïnstalleerd. Het wordt opgehaald van een Facebook-server wanneer u een pagina oproept en registreert de toegang tot de pagina die u hebt bezocht. Dit stelt ons in staat om "Facebook Custom Audience" te gebruiken. Afhankelijk van de informatie die door Facebook wordt verstrekt, kan de volgende informatie worden vastgelegd (inclusief persoonlijke gegevens): 
●    Browserinformatie
●    Bezochte websites
●    Hash Facebook ID van de gebruiker van de website.
Voor meer informatie over de Facebook-pixel kunt u terecht op: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Doelgroepen op maat
De marketingtool is een targeting-optie die de ingesloten Facebook-pixel gebruikt om gegevens van bezoekers van onze website te matchen met mensen op Facebook. Hierdoor kunnen we ons richten op doelgroepen met advertenties op het Facebook-platform. Bovendien draagt deze dienst bij aan de vermindering van marketingverspilling.
Voor meer informatie over Facebook Custom Audiences kunt u deze links volgen:
●    https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/audiences-api/websit…
●    https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/pixel-with-ads/conv….

Facebook Gesprekken
Deze dienst stelt ons in staat om gemakkelijker te communiceren via Facebook chat en is geïntegreerd met "Hubspot CRM". Voor meer informatie kunt u de rubriek "Contact" raadplegen.

In het geval van diensten die door Facebook worden gebruikt, kan niet worden uitgesloten dat Facebook de overgedragen informatie ook naar een server in de Verenigde Staten of een derde land zal overbrengen.
De certificering van het Privacy Shield geeft aan dat Facebook, Inc. zich inzet voor de naleving van het EU-VS privacy-raamwerk en het Zwitsers-Amerikaanse privacy-raamwerk. Dit geldt voor het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens uit de EU-lidstaten en Zwitserland. Facebook, Inc. heeft verklaard dat het voldoet aan de Privacy Shield Principles. 
●    U vindt de vermelding voor het privacycertificaat onder de volgende link: https://www.privacyshield.gov/list.
●    Informatie over hoe te voldoen aan Facebook, Inc. is beschikbaar op https://de-de.facebook.com/about/privacyshield.
De rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. Met betrekking tot de duur van de informatieverstrekking geeft Facebook aan dat de gegevens worden bewaard zolang als nodig is om u of andere producten en diensten te kunnen leveren. 
Voor meer informatie en contactgegevens kunt u de onderstaande link volgen: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Als u in de Verenigde Staten of Canada woont:

Facebook, Inc. 
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025

Als je in de rest van de wereld leeft:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour, Dublin 2 
Irlande

Privacybeleid voor onze Facebook Insights Fan Page
Facebook Ireland Ltd ("Facebook") voorziet ons, als exploitant van de Facebook Fanpage, van wat bekend staat als "Facebook Insights" ("Inzichten"). De "Insights" zijn verschillende statistieken die ons informatie geven over het gebruik van onze Facebook Fanpage. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp vindt u op https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights.
Om deze statistieken samen te stellen, worden diverse door u verstrekte gegevens (waaronder persoonsgegevens) door Facebook verwerkt. Persoonlijke gegevens worden door Facebook en ons als medeverantwoordelijken verwerkt in overeenstemming met § 26 DSGVO. Hieronder geven wij u essentiële informatie over de overeenkomst die tussen Facebook en ons is gesloten (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) in overeenstemming met artikel 26 DS-GVO.

Informatie over de overeenkomst tussen Facebook en ons

I.      Aanwijzing van medeverantwoordelijken
Medeverantwoordelijk voor de behandeling

Facebook Ierland Ltd
4 Grand Canal Square
Dublin 2
Irlande

en

schwa-medico Medical Devices Marketing Company mbH
Wetzlarer Str. 41-43
35630 Ehringshausen
Allemagne

Telefoon: +49 6443 8333 - 0
Fax: +49 6443 8333 - 119
E-mail: info [at] schwa-medico.de (info[at]schwa-medico[dot]de)

II. Inzichten   
Facebook heeft de primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van de gegevens op zich genomen (waarbij het alle verplichtingen uit hoofde van de GVO-DS op zich heeft genomen). Dit betekent in het bijzonder :
●    Facebook neemt de nodige informatieverplichtingen op zich (bijv. artikel 13 DSGVO).
●    De rechten van de betrokkenen kunnen tegen Facebook worden ingeroepen (bijvoorbeeld het recht op informatie of verwijdering, bezwaar tegen gegevensverwerking of herroeping van een verleende toestemming; zie ook paragraaf "V". Rechten van de betrokkenen")
●    Het waarborgen van technische en organisatorische maatregelen voor gegevensverwerking.
Facebook geeft uitgebreide informatie over de gegevensverwerking op www.facebook.com (artikel 13 DS-GVO). Om u een overzicht te geven van de belangrijkste informatie, verwijzen wij u ook naar de inhoud die Facebook in deze gegevensbeschermingsverklaring geeft.
Niettegenstaande de overeengekomen primaire verantwoordelijkheid van Facebook, kunt u natuurlijk ook uw rechten onder de DSGVO rechtstreeks tegen ons doen gelden. We zullen dit verzoek onmiddellijk doorsturen naar Facebook via een formulier dat hiervoor beschikbaar is.

1. Rechtsgrondslag van de verwerking
De rechtsgrond en het doel van de verwerking van Facebook is te vinden op https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases en https://de-de.facebook.com/policy.php. Onze wettelijke basis voor de verwerking van Insights gegevens is ons rechtmatig belang volgens art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. We hebben er een legitiem belang bij om het gedrag van de gebruiker op onze Facebook-fanpagina te kunnen volgen. Dit stelt ons in het bijzonder in staat om de omvang en de effectiviteit van onze campagnes, postings en andere activiteiten vast te leggen door middel van opgestelde statistieken. Dit stelt ons in staat om onze website en diensten voortdurend te optimaliseren op basis van de vraag. Dit is voor ons ook het doel van de verwerking.

2. Gegevensverwerking op een Facebook-fanpagina
Facebook kan met name de volgende gegevens verwerken:
●    Gebruikersinteractie (klikgedrag, displays, voorkeuren, het bekijken van video's, paginaweergaven, etc.).
●    Cookies
●    Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, federale staat, enz.)
●    IP-adres
●    Systeem- en apparaatinformatie (bijv. browsertype, besturingssysteem, enz.).

De exacte verwerking van uw gegevens bij een bezoek aan onze Facebook Fanpage is afhankelijk van het feit of u al dan niet een Facebook-account heeft:
●    Als u een account heeft op Facebook, kan Facebook permanent gegevens aan uw account toewijzen om meer over u te weten te komen.
●    Als u geen account heeft op Facebook, kan Facebook uw gegevens opslaan. Dit kan door het gebruik van cookies. Dit zijn meestal kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. In dit tekstbestand is diverse informatie geschreven, die later terug te lezen is. Hierdoor kan Facebook informatie over u opslaan en verwerken, zelfs als u geen Facebook-account heeft. Meer gedetailleerde informatie over Facebook cookies is te vinden op https://de-de.facebook.com/policies/cookies/.
Bij gebruik van Insights ontvangen we alleen anonieme statistieken van Facebook over het gebruik van onze fanpagina. We kunnen alleen zien hoeveel gebruikers bepaalde interacties hebben uitgevoerd, maar niet welke gebruiker een bepaalde actie heeft uitgevoerd. Statistieken van Insights gegevens laten ons niet toe om conclusies te trekken over een persoon.

3. De rechten van de betrokken personen
In principe heeft u de volgende rechten:
●    Recht op informatie (artikel 15 DS-GVO)
●    Recht op correctie (art. 16 DS-GVO)
●    Recht van verzet (art. 21 DS-GVO)
●    Recht op annulering (art. 17 DS-GVO)
●    Recht op beperking van de verwerking (art. 18 f. DS-GVO)
●    Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 DS-GVO).
U hebt het recht om elke toestemming die u hebt gegeven te allen tijde met toekomstige gevolgen in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd, totdat deze wordt ingetrokken.
U kunt deze rechten rechtstreeks bij Facebook of bij ons afdwingen (zie "II. Verantwoordelijkheid voor Insights Data Processing"). Als u uw rechten tegen ons wilt doen gelden, neem dan contact met ons op via datenschutz [at] schwa-medico.de (datenschutz[at]schwa-medico[dot]de) en beschrijf uw specifieke zorg zo gedetailleerd mogelijk.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van cookies. U kunt dit recht bijvoorbeeld op de volgende manier uitoefenen:
●    U kunt de installatie van cookies in uw browserinstellingen beperken of volledig verhinderen. U kunt ook vragen dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u het browservenster sluit. Voor meer informatie of instructies over hoe dit te doen, zie de paragraaf "Cookies".
●    U kunt uw instellingen voor het gebruik van cookies ook aanpassen op https://de-de.facebook.com/policies/cookies/. Hier vindt u onder de kopjes "Als u een Facebook-account heeft (Facebook-account beschikbaar)" en "Publiek" (geen Facebook-account beschikbaar) informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de verwerking ten opzichte van Facebook.
U kunt bepalen hoe lang cookies worden opgeslagen via uw browser door de cookies te laten weergeven (meestal door te klikken op de "i" naast de adresbalk, bijvoorbeeld in Firefox of Google Chrome).

7. Algemene opmerkingen over de gegevensverstrekking

De verstrekking van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht en is niet noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent ook niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u deze gegevens echter niet verstrekt, is het mogelijk dat u ons aanbod niet of slechts beperkt kunt gebruiken.

8. Sociale netwerken en externe links

Naast deze website zijn we ook aanwezig in diverse social media, die u via de bijbehorende knoppen op onze website kunt benaderen. Als u een dergelijke aanwezigheid bezoekt, kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de sociale netwerkprovider. 
Wij wijzen erop dat informatie (inclusief persoonsgegevens) kan worden doorgegeven aan een server in een derde land en dat de gegevens dus ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Amerikaanse aanbieders die zijn gecertificeerd onder het "Privacy Shield" hebben zich ertoe verbonden de EU-gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.
Naast het opslaan van de gegevens die u specifiek op dit sociale medium hebt ingevoerd, is het mogelijk dat ook andere informatie door de sociale netwerkprovider wordt verwerkt. Dit betreft bijvoorbeeld belangrijke gegevens over het computersysteem van waaruit u het bezoekt (IP-adres, type processor, gebruikte browserversie en gebruikte plug-ins). Als u ingelogd bent met een gebruikersaccount van het betreffende netwerk wanneer u zo'n site bezoekt, kan de betreffende pagina dit bezoek aan uw account toeschrijven.
Voor het doel, de omvang en de verdere verwerking van uw gegevens en uw rechten in dit verband verwijzen wij u naar de respectievelijke bepalingen van de verantwoordelijke persoon.
We willen er ook op wijzen dat onze website andere links bevat naar externe websites van derden, wat betekent dat we geen invloed hebben op de gegevensverwerking van deze sites.

9. Gegevensbeveiliging

Wij beveiligen onze website en alle andere gerelateerde systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Ondanks regelmatige controles is volledige bescherming tegen alle risico's echter niet mogelijk.

10. Herroeping

U hebt het recht om elke toestemming die u hebt gegeven te allen tijde met toekomstige gevolgen in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd, totdat deze wordt ingetrokken.

11. Rechten van de betrokken personen

In principe heeft u de volgende rechten:
●    Recht op informatie (art. 15 DSGVO)
●    Recht op correctie (art. 16 DSGVO)
●    Recht van verzet (art. 21 DSGVO)
●    Recht op annulering (art. 17 DSGVO)
●    Recht op beperking van de verwerking (art. 18f. DSGVO)
●    Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 DSGVO).
Neem voor een dergelijk verzoek contact op met datenschutz [at] schwa-medico.de (datenschutz[at]schwa-medico[dot]de). Let op: bij dit soort verzoeken moeten we er zeker van zijn dat de persoon in kwestie inderdaad de betrokkene is.
Zij hebben het recht een beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep.
Geautomatiseerde besluitvorming ("profilering") vindt niet plaats op onze website.

schwa-medico Medical Devices Sales Company Ltd. 
Status: November 2020 / Duitse versie is van toepassing.