Skip to main content

High-Intensity Plasma-Luchtdesinfectie (HPL)

High-Intensity Plasma-Luchtdesinfectie (HPL)

Veilige en betrouwbare High-Intensity Plasma-Luchtdesinfectie met beproefde effectiviteit - Bescherming tegen ziektekiemen, virussen en ziekteverwekkers - Minder verontreiniging van de lucht en oppervlakken - Weinig ruimte nodig en mobiliteit - Lage bedrijfskosten zonder verbruiksmaterialen - Flexibel in gebruik - Een belangrijk onderdeel van uw hygiëne- en preventiestrategie

OPMERKING:
Deze HPL-technologie mag niet worden verward met de technologieën die worden gebruikt in ‘huishoudelijke apparatuur’. Dergelijke technologieën worden vaak onder de term plasmaluchtreiniging aangeboden. Voor klinische reiniging zijn de kwantiteit en kwaliteit van het plasmaveld en het nauwkeurig afstemmen van de aerodynamische stromen van doorslaggevend belang: alleen zo kan de nodige contacttijd tussen de lucht en het plasmaveld en daarmee de hoge kwaliteit van het reinigingsproces worden gegarandeerd.

was genau ist Plasma?

WAT IS PLASMA?

Plasma ontstaat wanneer er zoveel energie aan een gas wordt toegevoegd dat een kritiek aantal elektronen de atoomschil verlaat. Dit leidt tot positief geladen ionen die omgeven worden door vrije elektronen. ... De reden: sterren bestaan ​​voornamelijk uit plasma - en dat geldt dus voor bijna alle materie in het universum.

Symbolbild Coronavirus

Met koud plasma coronavirussen tegengaan

Ontsmettingsmiddelen zijn momenteel schaars en steriele omgevingen hebben topprioriteit. DIt geldt met name in zorginstellingen of ziekenhuizen waar patiënten met een zwak immuunsysteem behandeld worden. Aan de HAWK wordt in het project ‘Plasma for Life’ onderzoek gedaan naar koud plasma

HIGH-INTENSITY PLASMA-LUCHTDESINFECTIE (HPL)

De hoeveelheid gegenereerd plasma en de exacte dosering van de aangezogen hoeveelheid lucht voor de beschikbare plasma-uitstoot en de snelheid waarmee de lucht door het plasmaveld stroomt zijn doorslaggevend voor de reinigingskracht van een luchtsterilisatie door middel van plasma. 

Symbolbild Kohle

Extra HEPA- en koolstoffilter

Bovendien zijn de apparaten uitgerust met een hoogwaardig HEPA-filter en wordt de lucht door een speciaal ontwikkeld actief koolblok geleid om het reinigingsproces verder te optimaliseren.