Skip to main content

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych jest dla nas ważna i przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych i prywatności. Poniżej chcielibyśmy pokazać Państwu, jakie dane przetwarzamy, kiedy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej.

Zgodnie z naszymi obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DS-GVO), federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) i ustawy o telemediach (TMG), powinno to dać Państwu jak najlepsze zrozumienie funkcji oferowanych przez nas usług i sposobu zagwarantowania ochrony Państwa danych osobowych.

1. Osoba odpowiedzialna

jest osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 nr 7 DS-GVO:

schwa-medico, Medizinische Apparate, Vertriebsgesellschaft mbH
Wetzlarer Strasse 41-43
35630 Ehringshausen
Germany

Dyrektor zarządzający: Dr. iur. Roger Pierenkemper, Sebastian Feist

Telefon: +49 6443 8333 - 0
Faks: +49 6443 8333 - 155
Poczta elektroniczna: info [at] schwa-medico.de (info[at]schwa-medico[dot]de)

2. Osoba kontaktowa ds. ochrony danych

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, jak również Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z nami:

schwa-medico, Medizinische Apparate, Vertriebsgesellschaft mbH
- Departament prawny i ochrona danych osobowych -
Wetzlarer Straße 41-43
35630 Ehringshausen
Germany

Inspektor ochrony danych osobowych: Sibylle Wirth

Faks: +49 6443 8333 - 136
Poczta elektroniczna: datenschutz [at] schwa-medico.de (datenschutz[at]schwa-medico[dot]de)

3. Jakie są dane osobowe

Zgodnie z art. 4 nr 1 DS-GVO dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez skojarzenie jej z identyfikatorem, takim jak nazwisko, numer klienta, dane dotyczące lokalizacji, identyfikacja online lub inne cechy. W DS-GVO są one określane jako "osoby, których dane dotyczą". Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w art. 4 nr 1 DS-GVO.

4. Dane podczas odwiedzania tej strony

4.1 Hosting i pliki dziennika systemowego
Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, nasz serwer internetowy automatycznie pobiera dane i informacje z systemu urządzenia i przechowuje je w plikach dziennika serwera. Dane te są automatycznie przesyłane przez odpowiednią przeglądarkę internetową przy wywołaniu naszej strony:
●    Znacznik czasowy wywołania strony przez żądanie na serwerze internetowym
●    URL otwieranej strony internetowej
●    Typ i wersja przeglądarki, której używasz
●    system operacyjny przesłany do nas przez przeglądarkę
●    Adres IP komputera jest zamaskowany, tzn. ostatni oktet jest wyzerowany.
Celem tej obróbki jest udostępnienie naszej strony z urządzenia, którego używasz i umożliwienie najlepszej możliwej prezentacji poprzez jej dostosowanie. Ponadto, wykorzystujemy te dane do optymalizacji stron internetowych i zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Nie przeprowadza się oceny tych danych dla celów marketingowych.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) DS-GVO. Mamy uzasadniony interes w przedstawieniu Państwu strony internetowej zoptymalizowanej dla Państwa przeglądarki internetowej oraz w umożliwieniu komunikacji pomiędzy naszym serwerem a Państwa urządzeniem końcowym. To ostatnie wymaga w szczególności przetwarzania Twojego adresu IP.
Dane są przechowywane przez 10 dni, starsze logi są automatycznie nadpisywane.
Odbiorcą danych jest nasz serwer macierzysty, który pracuje dla nas w ramach umowy o danych zlecenia:

Platform.sh GmbH
Marienstr. 90 
50825 Kolonia-Niemcy

Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych na stronie Platform.sh można znaleźć na stronie https://platform.sh/privacy-policy/.
Masz prawo do sprzeciwu. Możecie Państwo dochodzić tego prawa korzystając z danych kontaktowych naszej firmy.

4.2 Sieć dostarczania treści (CDN)
W celu jak najlepszego udostępnienia tej strony korzystamy z usługi CDN Fastly. Szybko działa ogólnoświatowe serwery do dystrybucji ruchu, które umożliwiają szybkie i bezpieczne dostarczenie tej strony (Content Delivery Network). Jest to połączone z naszym hostem internetowym poprzez DNS. Technicznie, przepływ informacji pomiędzy Twoją przeglądarką a naszą stroną internetową jest kierowany przez sieć Fastly. Pozwala to na szybkie udostępnienie witryny i filtrowanie złośliwego ruchu poprzez analizę ruchu. Szybko używa cookies lub innych technologii do rozpoznawania użytkowników Internetu. Nie ma żadnego pożytku poza opisanym celem.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) DS-GVO. Mamy uzasadniony interes w jak najszybszym, dokładnym i bezpiecznym udostępnieniu naszej strony internetowej.
Odbiorcą danych jest operator CDN-u, który pracuje dla nas w ramach umowy dotyczącej danych zamówienia:

Fastly, Inc. 
475 Brannan St. #300
San Francisco, CA 94107
USA

Fastly, Inc. posiada certyfikat Privacy Shield. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa i prywatności w Fastly, odwiedź https://www.fastly.com/privacy.
Masz prawo do sprzeciwu. Możecie Państwo dochodzić tego prawa korzystając z danych kontaktowych naszej firmy.

4.3 Ciasteczka
Nasza strona korzysta z plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu, aby ułatwić korzystanie z witryny internetowej. Mogą to być funkcje takie jak zapisywanie ustawień lub rozpoznawanie użytkownika przez urządzenie i są one wykonywane za pomocą identyfikatora cookie. Pliki cookie pomagają nam zaprojektować ofertę online dla Ciebie jako odwiedzającego stronę internetową, która jest jak najbardziej przyjazna dla użytkownika i dostosowana do jego potrzeb. Używamy zarówno naszych własnych ciasteczek, jak i ciasteczek od osób trzecich. 
Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień tych plików cookie w dowolnym momencie. W ten sposób można ograniczyć ustawienia cookies w ustawieniach przeglądarki, całkowicie je zablokować lub zorganizować automatyczne usuwanie cookies po zamknięciu okna przeglądarki. Ponadto, można również ustawić konfigurację ciasteczek za pomocą wyskakującego okienka w dolnej części strony. Rozróżniamy następujące kategorie plików cookie:
●    Technicznie niezbędne pliki cookie: Są niezbędne do sprawnego funkcjonowania strony internetowej. Stosujemy je zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) DS-GVO.
●    Ciasteczka do analizy: zmierzyć zasięg naszej własnej oferty i służyć jej optymalizacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO.
●    Pliki cookie do celów marketingowych (obecnie nie wdrożone): Umożliwiają nam reklamowanie naszych usług za pomocą reklamy opartej na zainteresowaniach. Opcja ta musi być zatwierdzona i jest wykonywana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO.

5. Nasze usługi na tej stronie

5.1 Formularz kontaktowy
Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy. Możesz skorzystać z tego formularza, aby skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pomocą tego formularza, dane wprowadzone w polach wprowadzania danych zostaną przez nas przetworzone i zawierają następujące informacje:
●    Salutacja
●    Pełna nazwa
●    Jeśli dotyczy, przynależność do firmy
●    Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
●    Kategoria klienta
●    Informacje, które wpisujesz pod "Wiadomość".
Podczas wysyłania formularza zapisywany jest również Twój adres IP (patrz "Logfiles") oraz czas wysłania.
Obowiązkowe i dobrowolne informacje są przez nas traktowane na równi. Obowiązkowe dane są niezbędne do skontaktowania się z Tobą i przetworzenia Twojego zapytania.
Celem przetwarzania danych osobowych w ramach informacji obowiązkowych i dobrowolnych jest przetworzenie wniosku o kontakt i możliwość skontaktowania się z Państwem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Państwa w ramach kontaktu jest art. 6 ust. 1 lit. b) DS-GVO.
Gromadzenie dalszych danych osobowych podczas wysyłania służy zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu naszego formularza kontaktowego. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego lub aby móc udowodnić fakt.
Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.
Odbiorcą danych jest nasz gospodarz pocztowy, który pracuje dla nas w ramach umowy dotyczącej danych zamówienia. 

5.2 Jak się z nami skontaktować
Mają Państwo możliwość kontaktu z nami drogą pocztową, telefoniczną, faksem lub pocztą elektroniczną. W zależności od tego, jakie dane podasz przy kontakcie z nami, skontaktujemy się z Tobą ponownie telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną, oddzwonimy do Ciebie lub napiszemy do Ciebie.
●    Jeżeli skontaktują się Państwo z nami drogą pocztową, możemy w szczególności przetwarzać Państwa dane adresowe (np. nazwisko, imię, ulicę, miejscowość, kod pocztowy), datę i godzinę odbioru poczty, jak również te dane, które wynikają z samego listu.
●    Jeżeli skontaktują się Państwo z nami telefonicznie, przetworzymy Państwa numer telefonu oraz, w razie potrzeby, Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, czas rozmowy i szczegóły dotyczące Państwa zapytania.
●    Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pomocą faksu, numer faksu lub identyfikacja nadawcy oraz dane wynikające z faksu zostaną przetworzone.
●    Gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, Państwa adres e-mail, godzina wysłania wiadomości oraz dane wynikające z tekstu wiadomości (i ewentualnie załączników) są przetwarzane.
Celem przetwarzania wyżej wymienionych danych jest przetworzenie wniosku o kontakt oraz możliwość skontaktowania się z osobą składającą wniosek w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszym dokumencie jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. W naszym uzasadnionym interesie leży zaoferowanie Państwu możliwości skontaktowania się z nami w każdej chwili i odpowiedzi na Państwa pytania.
Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne do przetworzenia wniosku o kontakt i będą otrzymywane lub przetwarzane przez następujące firmy:

Mail Hoster (Microsoft Azure)
Po wysłaniu formularza kontaktowego lub Twojego e-maila do nas, zostanie on otrzymany i przetworzony przez naszego gospodarza pocztowego. Ten host pracuje dla nas w ramach umowy dotyczącej danych zamówienia.

Microsoft Ireland Operations Limited
South County Business Park, Leopardstown
Dublin 18
Irland

Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności w firmie Microsoft, kliknij poniższe łącze: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Customer Relationship Management ("CRM") Hub spot
Używamy Hubspot CRM jako interfejsu pomiędzy personelem biurowym a działem sprzedaży, aby jak najskuteczniej i jak najbardziej celowo odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Zapytania wysyłane do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego są przetwarzane przez Hubspot i odpowiadane przez naszych pracowników. Pracują dla nas w ramach umowy w sprawie danych dotyczących zamówień.

HubSpot Ireland Limited
Ground Floor, Two Dockland Central
Guild Street, Dublin 1
Irland

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności HubSpot, kliknij ten link: https://legal.hubspot.com/privacy-policy 

Partner handlowy
W zależności od rodzaju i treści Państwa kontaktu zastrzegamy sobie prawo do przekazania Państwa zapytania do naszych partnerów handlowych. Przekazanie Państwa danych opiera się na "udostępnieniu przez przekazanie" zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO, o czym zostaną Państwo poinformowani w momencie wysłania formularza kontaktowego na stronie internetowej:

Johnson Health Tech. GmbH 
Europaallee 51 
D-50226 Frechen
Germany

Wynikające z tego obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych w firmie "Johnson Health Tech. GmbH" można znaleźć na stronie https://www.johnsonhealthtech.com/de/deu/privacy-policy.
Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i przekazywania wszelkich danych. Mogą Państwo dochodzić tego prawa korzystając z danych kontaktowych udostępnionych naszej firmie, jak również gdy Państwa dane zostaną przekazane naszym partnerom handlowym w związku z "ujawnieniem przez przekazanie".

6. Zintegrowane usługi na tej stronie

6.1 Usługi Google
Na tej stronie korzystamy z różnych usług świadczonych przez Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 
Integrując usługi Google, Google może gromadzić i przetwarzać informacje, które mogą zawierać dane osobowe. Nie można wykluczyć, że Google może również przekazywać te informacje na serwery w krajach trzecich.
Certyfikat Ochrony Danych Osobowych wskazuje, że firma Google jest zobowiązana do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych obowiązujących w UE-USA oraz szwajcarsko-amerykańskiej polityki ochrony danych osobowych (Privacy Shield Framework). Dotyczy to gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich UE i Szwajcarii. Firma Google, w tym firma Google LLC i jej spółki zależne będące w całości własnością firmy w Stanach Zjednoczonych, zadeklarowały w drodze certyfikacji, że będą przestrzegać zasad dotyczących ochrony prywatności. 
●    Wpis dotyczący certyfikatu ochrony prywatności znajduje się pod następującym linkiem: https://www.privacyshield.gov/list
●    Informacje o zgodności z Google pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy/frameworks
Sami nie możemy wpływać na to, jakie dane Google rzeczywiście gromadzi, przetwarza i przechowuje. Sam Google twierdzi, że przetwarza m.in. następujące informacje (w tym dane osobowe):
●    Dane protokołu, w szczególności adres IP
●    Informacje dotyczące lokalizacji
●    Unikatowe numery wniosków
●    Ciasteczka i podobne technologie.
Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoje konto Google, Google może dodać przetworzone informacje do swojego konta i traktować je jako dane osobowe. Zależy to od ustawień Twojego konta, patrz w szczególności https://www.google.de/policies/privacy/partners.
Możesz zapobiec bezpośredniemu dodawaniu tych informacji poprzez wylogowanie się z konta Google lub zmianę ustawień konta. Można również zmienić ustawienia dotyczące plików cookie (usunąć pliki cookie, zablokować pliki cookie itp.). Więcej informacji i instrukcji można znaleźć w sekcji "Ciasteczka".
●    Informacje na temat polityki prywatności Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.google.com/policies/privacy/.
●    Informacje na temat ustawień prywatności w Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://privacy.google.com/take-control.html.

Google Ads (dawniej AdWords)
Ta strona korzysta z Google Ads (dawniej AdWords) oraz, jako część Google AdWords, Conversion Tracking, usługi reklamy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Google Ads i Google Conversion Tracking to usługa analityczna firmy Google. Gdy klikniesz na ogłoszenie zamieszczone przez Google, tak zwany "cookie" (plik tekstowy) jest zapisywany na Twoim urządzeniu. Pozwala to na analizę stron, które odwiedzasz na naszej stronie internetowej. Informacje te (w tym adres IP użytkownika) są przekazywane na serwer Google i tam przechowywane oraz mogą mieć wpływ na serwery w USA lub krajach trzecich. Po 30 dniach pliki te tracą swoją ważność. W tym czasie Google i my możemy rozpoznać, kiedy kliknęli Państwo na jedno z naszych ogłoszeń i zostali przekierowani na naszą stronę internetową. Ponieważ każdy odwiedzający witrynę otrzymuje indywidualny plik cookie, pliki cookie mogą być śledzone przez odsłony stron internetowych klientów Adwords, ale można to ograniczyć poprzez edycję swojej polityki dotyczącej plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Ciasteczka".
●    Informacje na temat certyfikatu ochrony prywatności Google znajdują się we wstępie do tej sekcji powyżej.
●    Informacje na temat polityki prywatności Google można znaleźć pod następującym linkiem: www.google.com/policies/privacy/.
●    Informacje o ustawieniach prywatności Google można znaleźć na stronie https://privacy.google.com/take-control.html.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszym dokumencie jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO.
Masz prawo do sprzeciwu. Możecie Państwo dochodzić tego prawa korzystając z danych kontaktowych naszej firmy.

Google Analytics
Korzystamy z Google Analytics na naszej stronie internetowej, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Google Analytics korzysta z plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania z odwiedzanych przez użytkownika stron internetowych. Google Analytics może również używać "web beacons" (niewidoczna grafika). Za pomocą tych web beaconów można oceniać informacje takie jak ruch odwiedzających na stronach internetowych. Informacje generowane przez pliki cookie i web beacon o korzystaniu z naszej strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) są przekazywane na serwer Google i tam przechowywane. Serwer ten może być zlokalizowany w USA lub innych krajach trzecich i może zostać przekazany innym partnerom umownym Google zgodnie z umową SLA Google.
Google przetwarza następujące rodzaje danych: 
●    Identyfikatory online (w tym identyfikatory plików cookie)
●    Adres IP
●    Identyfikatory urządzeń
Szczegółowe informacje na temat przetwarzanych danych znajdują się na stronie: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/#infocollect.
Używamy Google Analytics tylko z aktywną anonimowością IP ("anonimowe IP"). W wyniku tego adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Przeniesienie i skrócenie adresu IP odbywa się tylko w wyjątkowych przypadkach na serwerze Google w USA.
Ponadto zawarliśmy z Google umowę o korzystanie z Google Analytics do realizacji zamówień (art. 28 DS-GVO). Google przetwarza te dane w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów na temat aktywności w naszej witrynie oraz świadczenia powiązanych usług. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.
Integracja Google Analytics pozwala nam na analizę zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, co pozwala nam w sposób ukierunkowany udoskonalać naszą ofertę. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w sposób opisany w niniejszym dokumencie jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. W ramach realizacji zleceń Google ma prawo angażować podwykonawców. Listę tych podwykonawców można znaleźć na stronie https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/. Przetwarzane informacje są przechowywane tak długo, jak długo jest to konieczne dla opisanego celu lub wymagane przez prawo.
●    Dalsze informacje na temat przetwarzania danych w związku z Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
●    Informacje o ustawieniach prywatności Google można znaleźć na stronie https://privacy.google.com/take-control.html.
Masz prawo do sprzeciwu. Możecie Państwo dochodzić tego prawa korzystając z danych kontaktowych naszej firmy.
Podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę i nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo również zobowiązani do podawania danych osobowych. Jednak niedostarczenie jej może oznaczać, że nie możesz korzystać z naszej strony internetowej lub nie możesz korzystać z niej w pełnym zakresie.

Google Tag Manager
Używamy Google Tag Manager na naszej stronie internetowej. Google Tag Manager to usługa świadczona przez Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Google Tag Manager pozwala nam w uporządkowany i uproszczony sposób integrować różne kody i usługi na naszej stronie internetowej. Menedżer tagów Google Tag Manager wdraża lub segreguje tagi. Google może przetwarzać informacje (w tym dane osobowe). Nie można wykluczyć, że informacje te są przekazywane na serwer w USA lub w krajach trzecich. W szczególności, następujące dane osobowe są przetwarzane przez Google Tag Manager:
●    Identyfikatory online (w tym identyfikatory plików cookie)
●    Adres IP.
Szczegółowe informacje na temat integracji Google Tag Manager można znaleźć pod następującym linkiem https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.
Ponadto zawarliśmy z Google umowę na korzystanie z Google Tag Manager do realizacji zamówień (art. 28 DS-GVO). Google przetwarza dane w naszym imieniu w celu uruchomienia zdeponowanych tagów i wyświetlenia usług na naszej stronie internetowej. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.
Jeśli wyłączysz poszczególne usługi śledzenia, wyłączenie to pozostanie w mocy dla wszystkich wbudowanych tagów śledzenia, które są wbudowane w Google Tag Manager. Można to zrobić za pomocą opcji rezygnacji z plików cookie lub narzędzi innych firm.
Dzięki integracji Google Tag Manager realizujemy cel, jakim jest uproszczona i przejrzysta integracja różnych usług. Ponadto, integracja Google Tag Manager optymalizuje czas ładowania różnych usług.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszym dokumencie jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO.
Przetwarzane informacje są przechowywane tak długo, jak długo jest to konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu lub wymagane przez prawo.
Masz prawo do sprzeciwu. Możecie Państwo dochodzić tego prawa korzystając z danych kontaktowych naszej firmy.
Podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę i nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo również zobowiązani do podawania danych osobowych. Jednak niedostarczenie jej może oznaczać, że nie możesz korzystać z naszej strony internetowej lub nie możesz korzystać z niej w pełnym zakresie.

Korzystanie z YouTube
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy filmy z YouTube i wtyczki YouTube. YouTube to usługa świadczona przez YouTube LLC ("YouTube"), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube LLC jest spółką zależną od Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
YouTube jest zintegrowany poprzez osadzenie serwisu na naszej stronie internetowej za pomocą tzw. "iFrames". Podczas ładowania tej iFrame, YouTube lub Google mogą gromadzić i przetwarzać informacje (w tym dane osobowe). Nie można wykluczyć, że YouTube lub Google mogą również przekazywać te informacje na serwer w kraju trzecim.
Poprzez integrację YouTube, dążymy do tego, aby móc prezentować różne filmy na naszej stronie internetowej, tak abyście mogli je oglądać bezpośrednio na naszej stronie.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, o którym tutaj mowa, stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) organu ochrony danych. Nasz uzasadniony interes leży w korzyściach, jakie YouTube oferuje za pośrednictwem swojej platformy. Integrując zewnętrzne filmy wideo poprzez YouTube, odciążamy nasze serwery i zwiększamy prędkość ładowania poprzez automatyczne dostarczanie różnych jakości odtwarzania. Ponadto, YouTube i Google mają uzasadniony interes w gromadzeniu danych (osobowych) w celu poprawy własnych usług.
●    Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych w serwisie YouTube lub Google, które są dostępne pod następującym adresem: www.google.com/policies/privacy/.
●    Informacje o ustawieniach prywatności Google można znaleźć na stronie https://privacy.google.com/take-control.html.
Podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę i nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo również zobowiązani do podawania danych osobowych. Jednak niedostarczenie jej może oznaczać, że nie możesz korzystać z naszej strony internetowej lub nie możesz korzystać z niej w pełnym zakresie.

6.2 Usługi na Facebooku
Korzystamy z różnych usług Facebooka na naszej stronie internetowej. "Facebook" jest obsługiwany przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Piksel na Facebooku
Poprzez Google Tag Manager zainstalowaliśmy piksele Facebooka na stronie. Jest ona pobierana z serwera Facebooka podczas wywoływania strony i w ten sposób rejestruje dostęp do odwiedzanej strony. Pozwala nam to na korzystanie z "Facebooka Custom Audience". Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Facebooka, można zarejestrować następujące informacje (w tym dane osobowe): 
●    Informacje o przeglądarce
●    Odwiedzane strony internetowe
●    Hash Facebook ID użytkownika strony.
Więcej informacji na temat piksela z Facebooka można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Publiczność indywidualna
Narzędzie marketingowe jest opcją targetowania, która wykorzystuje zintegrowany piksel z Facebooka, aby dopasować dane o odwiedzających z naszej strony do ludzi na Facebooku. Pozwala nam to na kierowanie reklam na platformie Facebook do grup odwiedzających. Ponadto, usługa ta pomaga ograniczyć marnotrawstwo w marketingu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat niestandardowych odbiorców Facebooka, proszę kliknąć na te linki:
●    https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/audiences-api/websit…
●    https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/pixel-with-ads/conv….

Rozmowy na Facebooku
Usługa ta pozwala nam na łatwiejszą komunikację poprzez czat na Facebooku i jest zintegrowana z "Hubspot CRM". Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Kontakt".

W przypadku usług, z których korzysta Facebook, nie można wykluczyć, że Facebook może również przekazywać informacje przekazywane na serwer w USA lub w kraju trzecim.
Certyfikat Privacy Shield wskazuje, że firma Facebook, Inc. zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony prywatności UE-USA oraz szwajcarsko-amerykańskiego systemu ochrony prywatności. Dotyczy to gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich UE i Szwajcarii. Facebook, Inc. oświadczył poprzez certyfikację, że przestrzega zasad ochrony prywatności (Privacy Shield Principles). 
●    Wpis dotyczący certyfikatu ochrony prywatności można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.privacyshield.gov/list.
●    Informacje na temat zgodności z Facebook, Inc. są dostępne na stronie https://de-de.facebook.com/about/privacyshield.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszym dokumencie jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Jeśli chodzi o okres przechowywania informacji, Facebook oświadcza, że dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do zapewnienia Państwu lub innym produktom i usługom. 
W celu uzyskania dalszych informacji i danych kontaktowych proszę kliknąć na poniższy link: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ oraz pod następującymi adresami.

Jeśli mieszkasz w USA lub Kanadzie:

Facebook, Inc. 
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025

Jeśli żyjesz w reszcie świata:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour, Dublin 2 
Irlandia

Polityka prywatności dla naszego fan page'a na Facebooku Insights
Facebook Ireland Ltd ("Facebook") udostępnia nam jako operatorowi fan page'ów na Facebooku tak zwane "Facebook Insights" ("Insights"). Insights" to różne statystyki, które dostarczają nam informacji na temat korzystania z naszego fan page'u na Facebooku. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights.
W celu opracowania tych statystyk, różne informacje dostarczone przez Państwa (w tym dane osobowe) są przetwarzane przez Facebook. Dane osobowe są przetwarzane przez Facebook i nas jako strony współodpowiedzialne zgodnie z art. 26 DSGVO. Poniżej podajemy Państwu istotne informacje dotyczące umowy zawartej między Facebookiem a nami (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) zgodnie z art. 26 DS-GVO.

Informacja o umowie zawartej między Facebookiem a nami, za którą wspólnie odpowiadamy

I.     Wyznaczenie osób współodpowiedzialnych
Współodpowiedzialny za przetwarzanie

Facebook Ireland Ltd
4 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

oraz

schwa-medico Medizinische Apparate Vertriebsgesellschaft mbH
Wetzlarer Str. 41-43
35630 Ehringshausen
Germany

Telefon: +49 6443 8333 - 0
Faks: +49 6443 8333 - 119
Poczta elektroniczna: info [at] schwa-medico.de (info[at]schwa-medico[dot]de)

II.   Danych Insights
Facebook przyjął na siebie główną odpowiedzialność (przejęcie wszystkich zobowiązań wynikających z DS-GVO) za przetwarzanie danych. Oznacza to w szczególności:
●    Facebook przyjmuje na siebie niezbędne obowiązki informacyjne (np. art. 13 DSGVO)
●    Prawa osób, których dane dotyczą, mogą być dochodzone wobec Facebooka (np. prawo do informacji lub usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub cofnięcia udzielonej zgody; patrz również sekcja "V. Prawa osób, których dane dotyczą").
●    Zapewnienie technicznych i organizacyjnych środków przetwarzania danych.
Facebook dostarcza wyczerpujących informacji na temat przetwarzania danych pod adresem www.facebook.com (art. 13 DS-GVO). Aby zapewnić Państwu przegląd istotnych informacji, odwołujemy się również do treści udostępnionych przez Facebook w ramach niniejszej noty o ochronie danych osobowych.
Niezależnie od uzgodnionej głównej odpowiedzialności Facebooka, mogą Państwo oczywiście dochodzić swoich praw wynikających z DSGVO bezpośrednio wobec nas. Natychmiast przekażemy tę prośbę na Facebooku za pomocą dostępnego w tym celu formularza.

1. Podstawa prawna przetwarzania
Podstawa prawna i cele przetwarzania danych na Facebooku są dostępne na stronach https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases i https://de-de.facebook.com/policy.php. Naszą podstawą prawną do przetwarzania danych Insights jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Mamy uzasadniony interes w tym, aby móc śledzić zachowania użytkowników na naszym fanpage'u na Facebooku. W szczególności pozwala nam to na rejestrowanie zasięgu i skuteczności naszych kampanii, postów i innych działań za pomocą przygotowanych statystyk. Pozwala nam to na ciągłą optymalizację naszej strony internetowej i naszych usług zgodnie z zapotrzebowaniem. Stanowi to również dla nas cel przetwarzania.

2. Przetwarzanie danych na fan page'u na Facebooku
Facebook może przetwarzać w szczególności następujące dane:
●    Interakcja z użytkownikiem (zachowanie po kliknięciu, posty, sympatie, oglądanie filmów, odsłony stron itp.)
●    Cookies
●    Cechy demograficzne (wiek, płeć, kraj związkowy, itp.)
●    Adres IP
●    Informacje o systemie i urządzeniu (np. typ przeglądarki, system operacyjny, itp.).
Dokładne przetwarzanie Twoich danych podczas odwiedzania naszej strony na Facebooku zależy od tego, czy masz konto na Facebooku, czy nie:
●    Jeśli posiadasz konto na Facebooku, Facebook może na stałe przypisać dane do Twojego konta, aby dowiedzieć się więcej o Tobie.
●    Jeśli nie posiadasz konta na Facebooku, Facebook może przechowywać Twoje dane. Można to zrobić za pomocą plików cookie. Są to zazwyczaj małe pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu. Do tego pliku tekstowego zapisywane są różne informacje, które mogą być odczytane ponownie w późniejszym terminie. Dzięki temu Facebook może przechowywać i przetwarzać informacje o Tobie, nawet jeśli nie posiadasz konta na Facebooku. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookie Facebooka można znaleźć na stronie https://de-de.facebook.com/policies/cookies/.
W ramach korzystania z Insights otrzymujemy od Facebooka jedynie anonimowe statystyki dotyczące korzystania z naszego fan page'a. Widzimy tylko, ilu użytkowników wykonało określone interakcje, ale nie widzimy, który użytkownik wykonał określoną akcję. Statystyka danych Insights nie pozwala nam na wyciąganie wniosków na temat danej osoby.

3) Prawa osób, których dane dotyczą
W zasadzie, masz następujące prawa:
●    Prawo do informacji (art. 15 DS-GVO)
●    Prawo do sprostowania (art. 16 DS-GVO)
●    Prawo do sprzeciwu (art. 21 DS-GVO)
●    Prawo do odwołania (art. 17 DS-GVO)
●    Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 f. DS-GVO)
●    Prawo do przenoszenia danych (art. 20 DS-GVO).
Użytkownik ma prawo do odwołania w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość każdej udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie tej zgody, aż do odwołania.
Możesz dochodzić tych praw bezpośrednio od nas lub od Facebooka (patrz rozdział "II. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych Insights"). Jeśli chcesz dochodzić swoich praw wobec nas, skontaktuj się z nami na adres e-mail datenschutz [at] schwa-medico.de (datenschutz[at]schwa-medico[dot]de) i opisz swoje konkretne obawy tak szczegółowo, jak to możliwe.
Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania plików cookie. Możesz skorzystać z tego prawa, na przykład, w następujący sposób:
●    W ustawieniach Twojej przeglądarki możesz ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić ustawienie plików cookie. Można również zorganizować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu okna przeglądarki. Więcej informacji lub instrukcji na ten temat znajduje się w sekcji "Pliki cookie".
●    Możesz również dostosować swoje ustawienia dotyczące korzystania z plików cookie na stronie https://de-de.facebook.com/policies/cookies/. Tutaj znajdziesz pod sekcjami "Jeśli masz konto na Facebooku (dostępne konto na Facebooku) i "Public" (brak konta na Facebooku) Informacje o tym, jak można sprzeciwić się przetwarzaniu danych w stosunku do Facebooka.
Okres przechowywania plików cookie można ustalić za pośrednictwem przeglądarki internetowej, wyświetlając pliki cookie (zazwyczaj po kliknięciu na "i" obok paska adresu, np. w przeglądarce Firefox lub Google Chrome).

7. Ogólne uwagi dotyczące dostarczania danych

Podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę i nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo również zobowiązani do podawania danych osobowych. Niepodanie danych może jednak oznaczać, że nie będą Państwo mogli korzystać z naszej oferty lub będą Państwo mogli korzystać z niej tylko w ograniczonej formie.

8. Portale społecznościowe i połączenia zewnętrzne

Oprócz tej strony internetowej, utrzymujemy również obecność w różnych mediach społecznościowych, do których można dotrzeć za pomocą odpowiednich przycisków na naszej stronie. Jeśli użytkownik odwiedzi taką obecność, dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcy sieci społecznościowej. 
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że informacje (w tym dane osobowe) mogą być przekazywane na serwer w kraju trzecim i dlatego dane mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Amerykańscy dostawcy certyfikowani w ramach Ochrony prywatności zobowiązali się do przestrzegania standardów ochrony danych osobowych obowiązujących w UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.
Ponadto możliwe jest, że oprócz przechowywania danych wprowadzonych przez Państwa na tym portalu społecznościowym, dalsze informacje mogą być przetwarzane przez operatora sieci społecznościowych. Dotyczy to, na przykład, ważnych danych systemu komputerowego, z którego się go odwiedza (adres IP, używany typ procesora, wersja przeglądarki i używane wtyczki). Jeśli podczas wizyty w takiej witrynie jesteś zalogowany na konto użytkownika w danej sieci, odpowiednia strona może przypisać tę wizytę do Twojego konta.
W odniesieniu do celu, zakresu i dalszego przetwarzania Państwa danych, jak również Państwa praw w tym zakresie, proszę zapoznać się z odpowiednimi przepisami osoby odpowiedzialnej.
Zwracamy również uwagę, że na naszej stronie internetowej znajdują się dalsze linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, w związku z czym nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych na tych stronach.

9. Bezpieczeństwo danych

Zabezpieczamy naszą stronę internetową i wszystkie inne powiązane systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnieniem Państwa danych przez osoby nieupoważnione. Jednakże, pomimo regularnych kontroli, pełna ochrona przed wszystkimi zagrożeniami nie jest możliwa.

10. Cofnięcie

Użytkownik ma prawo do odwołania w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość każdej udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie tej zgody, aż do odwołania.

11. Prawa osób, których dane dotyczą

W zasadzie, masz następujące prawa:
●    Prawo do informacji (art. 15 DSGVO)
●    Prawo do sprostowania (art. 16 DSGVO)
●    Prawo do sprzeciwu (art. 21 DSGVO)
●    Prawo do odwołania (art. 17 DSGVO)
●    Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18f. DSGVO)
●    Prawo do przenoszenia danych (art. 20 DSGVO).
W przypadku pytań tego typu prosimy o kontakt datenschutz [at] schwa-medico.de (datenschutz[at]schwa-medico[dot]de). Proszę zauważyć, że w takich wnioskach musimy zapewnić, że dana osoba jest rzeczywiście podmiotem danych.
Mają oni prawo do odwołania się do organu nadzorującego ochronę danych, bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.
Automatyczne podejmowanie decyzji ("profilowanie") nie odbywa się na naszej stronie internetowej.

schwa-medico, Medizinische Apparate, Vertriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Data: Listopad 2020 / Obowiązuje wersja niemiecka.